แนวคิดโครงการ
“HAPPINESS IS ALL AROUND”
บ้านแสนสบายกับความสุขของชีวิตง่ายๆ รอบบ้าน
บ้านที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ตัดส่วนเกินเพิ่มในส่วนที่จำเป็นทุกตารางเมตรจึงใช้สอยได้เต็มประโยชน์ ครบถ้วนทุกความต้องการของสมาชิกในครอบครัว( พร้อมห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน ส่วนเตรียมอาหาร ครัวไทย และพื้นที่พิเศษ สำหรับหิ้งบูชา )
 
รายละเอียดโครงการ
มีแบบบ้านทั้งหมด 4 ประเภท คือ
1.บ้านแฝด
2.บ้านเดี่ยว
3.ทาวน์โฮม
4.อาคารพาณิชย์
 
*ปัจจุบันโครงการวิลล่า คุณาลัย 1 บางบัวทอง ปิดจบโครงการเรียบร้อย